Hlavné menu:

REHAMENTA


Prejdi na obsah

Dve percentá

2% z dane z prijmu

Vážená pani, vážený pane,
viete už komu darujete svoje dane?
Mnoho pekných aktivít máme v pláne,
úprimne otvárame naše dlane.
Život náš spolu s Vami zmeňte,
pracovnými aktivitami v Rehamente.
Od firiem pomoc môžu získať traja,
ďakujeme za združenie z Košického kraja.
Veríme, že sa pre nás rozhodnete,
a zo srdca nám 2% darujete.
Centík k centu,
pre našu REHAMENTU.

Do tlačiva pre dane,
doplňte si naše údaje:

Názov: REHAMENTA
IČO:
35549432
Sídlo:
Šípková 2., 048 01 Rožňava
Právna forma:
Občianske združenie

Tlačivá po vytlačení odovzdajte v mzdovej učtárni...

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016


FO-A


FO-B


PO

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016

FO - A

FO - B

PO

     
ĎAKUJEME !


Dve percentá z dane na Pravda.sk

Venujte 2% z daní z príjmov občianskemu združeniu REHAMENTA
Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatných daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie REHAMENTA.
Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou - podnikateľom, alebo právnickou osobou.

Zamestnanec, fyzická osoba - podnikateľ
2 percentá z dane v prospech 1 prijímateľa - organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov, môžu venovať zamestnanci, aj fyzické osoby - podnikatelia, ktorí si podávajú daňové priznanie, pričom minimálna výška na poukázanie dvoch percent je 3,32 €.
Postup krokov, ako venovať dve percentá, sa líši podľa toho, či ide o fyzické osobi, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Právnické osoby a 2% z dane
Právnické osoby môžu venovať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov dvoch percent, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 8,30 €.
Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo "Vyhlásenie", ale 2 percentá z dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2 percent z dane z príjmu pre právnické osoby nájdete tu.

Jednorazové dary
Podporiť nás môžete aj jednorazovým darom na číslo účtu VÚB
1683139558/0200. Výška vášho daru je dobrovoľná.

Vážení naši priaznivci, sme nesmierne potešení, že ste nám poukázali podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby za rok 2014. Získané finančné prostriedky z 2 % vašich daní sme použili na účasť členov OZ na kultúrno-spoločenských podujatiach v roku 2015. Ďakujeme, že aj v tomto roku ste sa rozhodli venovať nášmu OZ REHAMENTA svoje 2% zo zaplatených daní.


Zpäť na obsah | Späť na hlavné menu